GINTONG KABATAAN

SA LARANGAN NG PAGLILINGKOD SA PAMAYANAN

GRUPO


CARITAS DEI

Bayan ng Plaridel

Ang Caritas Dei, Inc. ay samahan ng mga kabataang propesyunal mula sa iba't ibang bayan sa Bulacan na sa kabila ng kanilang mga gawain at hanapbuhay ay nag-uukol ng kanilang panahon at kakayahan upang makatulong sa mga nangangailangan batay sa programa na iniayos ng samahan. Nagsimula pa ang volunteer work noon pang high school ang mga kasapi na pawang mga student leader mula sa iba't ibang paaralan sa Bulacan. Ipinagpatuloy ng mga ma kasapi ang kanilang magandang ugnayan at gawain hanggang sila ay nasa college na, at hanggang makatapos na ng pag-aaral sa kolehiyo. Opisyal na narehistro sa SEC ang samahan noong taong 2015.

Ang programa ng Caritas Dei ay tinawag na Program H.E.A.V.E.N. na ang kahulugan ay:

H - ealth - na isinasakatuparan sa pamamagitan ng medical and dental mission.

E - ducation - Project Baon na nagbibigay ng baon araw araw para sa piling mag-aaral sa elementarya na mula sa apat na distrito ng Bulacan at pangangasiwa ng Bahay-Pag-asa --- isang Day Care School na rehistrado sa MSWD.

A - ssistance to the Poor - pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga matatandang babae na may edad pitumpo pataas at mga bata mula sa mahirap na pamilya.

V - alue Formation Program - pagdaraos ng leadership at value formation sa mga kabataan at pag-organisa ng mga kabataan na magiging bahagi ng volunteer activities.

E - mployment - pagtulong sa pagdaraos ng livelihood training para magkaroon ng dagdag kita ang mga ina at pagtulong sa pagdaraos ng job fair.

N - utrition Program - pagdaraos ng feeding program sa malnourished at undernourished na mga bata.