GINTONG KABATAAN

SA LARANGAN NG PAGLILINGKOD SA PAMAYANAN

INDIBIDWAL


G. REYNALDO S. ABACAN, JR.

Lungsod ng Meycauayan

Itinatag ni G. Abacan ang DialysisPH Support Group noong Abril 9, 2014 matapos niyang pagdaanan ang hirap ng pagiging pasyente na mayroong Chronic Kidney Disease o CKD. Ang nasabing grupo ay naglalayong magbigay kamalayan sa naturang sakit, bigyang suporta ang mga pasyente at pamilya nito, at magbigay kahalagahan sa kalusugan ng ating mga bato.

Sa kasalukyan, ang DialysisPH ay mayroon nang humigit 21,000 miyembro at volunteer na buong pusong naglalaan ng oras at panahon sa tuwing magsasagawa ito ng mga proyekto. Ilan sa kanilang mga nagawang proyekto ang DialysisPH Advocacy Program kung saan nagtutungo ang mga miyembro sa iba't ibang media outfit kasama na ang social media upang magpalaganap ng kaalaman ukol sa kidney disease at kung paano ito maaaring iwasan. Katuwang din sila ng ating pamahalaan sa paggawa ng mga batas at programa na pakikinabangan ng mga taong may CKD.

Nagiging tulay din ang grupo sa pagitan ng mga pasyente at mga institusyon at indibidwal na nagkakaloob ng tulong-pinansyal upang tugunan ang mga gastusin sa kanilang pagpapagamot at pagpapagaling.