MGA KWALIPIKASYON?


*Ang mga dating Gintong Kabataan Awardee ay hindi na maaaring lumahok sa katulad na kategorya

BATAYAN SA PAGPILI


 1. Gintong Kabataan sa Kagalingang Pang-akademya at Agham (Kolehiyo)
 2. Achievements
  75%
  Leadership Component
  25%
  TOTAL
  100%

 3. Gintong Kabataan sa Kagalingang Pang-akademya at Agham (Sekondarya)
 4. Achievements
  75%
  Leadership Components
  20%
  Significant Accomplishments/Innovation
  5%
  TOTAL
  100%

 5. Gintong Kabataan sa Larangan ng Isports (Indibidwal)
 6. Achievements
  95%
  Over-all Impact
  5%
  TOTAL
  100%

 7. Gintong Kabataan sa Larangan ng Isports (Grupo)
 8. Achievements
  95%
  Over-all Impact
  5%
  TOTAL
  100%

 9. Gintong Kabataan sa Larangan ng Paglilingkod Pamayanan (Indibidwal)
 10. Educational Attainment
  10%
  Organization and Management
  10%
  Community Involvement & Participation
  50%
  Sustainability/Replicability
  20%
  Awards & Recognitions
  10%
  TOTAL
  100%

 11. Gintong Kabataan sa Larangan ng Paglilingkod Pamayanan (Grupo)
 12. Organization and Management
  20%
  Community Involvement & Participation
  50%
  Sustainability/Replicability
  10%
  Awards & Recognitions
  20%
  TOTAL
  100%

 13. Gintong Kabataan sa Larangan ng Sining at Kultura (Indibidwal)
 14. Citations and Awards Received
  35%
  Body of Works
  65%
  TOTAL
  100%

 15. Gintong Kabataan sa Larangan ng Sining at Kultura (Grupo)
 16. Citations and Awards Received
  35%
  Body of Works
  65%
  TOTAL
  100%

 17. Gintong Kabataang Entreprenyur
 18. Significant Contribution
  60%
  Outstanding Performance
  30%
  Personal Achievements
  10%
  TOTAL
  100%

 19. Gintong Kabataang Manggagawa
 20. Currently Employed in any business sector
  20%
  Has high productivity index rate
  20%
  Outstanding Accomplishments
  20%
  Who loves and enjoys his work and practices the universal value of integrity, discipline, family adn community orientation
  20%
  Continuous Education and Training
  20%
  TOTAL
  100%

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO


 • Entry Form na kumpletong nasagutan
 • Personal Data Sheet na may lagda at kasamang litratong 2x2 (2 piraso)
 • Mga katibayan (duplicate copies, certified xerox copies, etc.)
 • Certified copy ng sedula (para sa edad 18 taon pataas)
 • Sertipikasyon mula sa kapitan ng barangay na magpapatunay ng kanyang paninirahan (para sa may edad 17 pababa)
 • Sertipiko ng Good Moral Character mula sa School Principal ng kanyang paaralan (para sa mag-aaral) / Sertipikasyon mula sa kapitan ng barangay o Municipal/City Social Welfare and Development Office - PSWDO (para sa mga out-of-school youth)
 • Birth Certificate (PSA Certified Copy)
 • 1 Valid ID
 • DEADLINE OF SUBMISSION

  Agosto 12, 2022

  MAAARING ISUMITE ANG INYONG APLIKASYON SA

  PROVINCIAL YOUTH, SPORTS AND PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE OFFICE (PYSPESO)
  Gusaling Gat Blas F. Ople Sentro ng Kabataan, Kaalaman at Hanapbuhay (Livelihood Training Center)
  Antonio S. Bautista Bulacan Provincial Capitol Compound, Guinhawa, Lungsod ng Malolos, Bulacan
  (044) 764-126 / 0915-5256068