MGA KWALIPIKASYON?


BATAYAN SA PAGPILI


 1. Gintong Kabataan sa Kagalingang Pang-akademya at Agham (Sekondarya)
 2. Achievements
  75%
  Leadership Components
  20%
  Significant Accomplishments/Innovation
  5%
  TOTAL
  100%

 3. Gintong Kabataan sa Kagalingang Pang-akademya at Agham (Kolehiyo)
 4. Achievements
  75%
  Leadership Components
  25%
  TOTAL
  100%

 5. Gintong Kabataan sa Larangan ng Isports
 6. Achievements
  95%
  Over-all Impact
  5%
  TOTAL
  100%

 7. Gintong Kabataan sa Larangan ng Paglilingkod Pamayanan (Indibidwal)
 8. Educational Attainment
  10%
  Organization and Management
  10%
  Community Involvement & Participation
  50%
  Sustainability/Replicability
  20%
  Awards & Recognitions
  10%
  TOTAL
  100%

 9. Gintong Kabataan sa Larangan ng Sining at Kultura
 10. Citations and Awards Received
  35%
  Body of Works
  65%
  TOTAL
  100%

 11. Gintong Kabataang Entreprenyur
 12. Significant Contribution
  60%
  Outstanding Performance
  30%
  Personal Achievements
  10%
  TOTAL
  100%

 13. Gintong Kabataang Manggagawa
 14. Currently Employed
  20%
  Productivity Index Rate
  20%
  Outstanding Accomplishments
  20%
  Work-Life Balance
  20%
  Continuous Education and Training
  20%
  TOTAL
  100%

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO


 • Entry Form na kumpletong nasagutan
 • Personal Data Sheet na may lagda at kasamang litratong 2x2 (2 piraso)
 • Mga katibayan (duplicate copies, certified xerox copies, etc.)
 • Certified copy ng sedula (para sa edad 18 taon pataas)
 • Sertipikasyon mula sa kapitan ng barangay na magpapatunay ng kanyang paninirahan (para sa may edad 17 pababa)
 • Sertipiko ng Good Moral Character mula sa School Principal ng kanyang paaralan (para sa mag-aaral) / Sertipikasyon mula sa kapitan ng barangay o Municipal/City Social Welfare and Development Office - PSWDO (para sa mga out-of-school youth)
 • Birth Certificate (NSO Certified Copy)
 • DEADLINE OF SUBMISSION

  June 14, 2019

  MAAARING IPASA ANG INYONG APLIKASYON SA

  PROVINCIAL YOUTH, SPORTS AND PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE OFFICE (PYSPESO)
  Livelihood Training Center, Capitol Compound, Lungsod ng Malolos, Bulacan
  (044) 791-9252; 0906-378-7829