GKAMainBanner
GKAMainBanner
GKABanner2023
GKABanner2023
Banner 3
Banner 3
Banner 4
Banner 4
Banner 5
Banner 5
Banner 6
Banner 6
previous arrow
next arrow

Gintong Kabataan Awards 2023

Ang Gintong Kabataan Awards (GKA) ay ang taunang pagbibigay ng parangal sa mga Kabataang Bulakenyo na may angking “K” – kahusayan at kakayahan.

Ang parangal na ito ay itinataguyod ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial Youth, Sports and Public Employment Service Office (PYSPESO).

Ang GKA ay patuloy na umiinog sa buhay ng kabataang Bulakenyo. Ang mga natatanging kabataang naitanghal ay nagsilbing huwaran ng ibang kabataan. At dahil dito, patuloy na kinikilala sa buong bansa pati na rin sa buong mundo ang mga kabataang Bulakenyong may angking husay at talino.

 

Mga Kategorya:

 1. Gintong Kabataan sa Kagalingang Pang-akademya at Agham
  • High School Level
  • College Level
 2. Gintong Kabataan sa Larangan ng Sining at Kultura (Indibidwal at Grupo)
 3. Gintong Kabataang Entreprenyur
 4. Gintong Kabataan sa Larangan ng Paglilingkod sa Pamayanan (Indibidwal at Grupo)
 5. Gintong Kabataang Manggagawa
  • Professional Worker
  • Skilled Worker
  • Government Employee
 6. Gintong Kabataan sa Larangan ng Isports (Indibidwal at Grupo)
 7. Gintong Kabataang Bayani
 8. Natatanging Sangguniang Kabataan Barangay Council
 9. Natatanging Sangguniang Kabataan Federation President

Mechanics

 • Ipinanganak, may dugong Bulakenyo o naninirahan sa Bulacan sa nakaraang tatlong (3) taon
   1. Dugong Bulakenyo o ipinanganak sa Bulacan at naninirahan dito sa loob ng hindi bababa sa limang (5) taon;
   2. Ang mga magulang o isa man sa kanila ay dugong Bulakenyo at naninirahan sa lalawigan sa loob ng hindi bababa sa limang (5) taon;
   3. Kung asawa ng isang Bulakenyo ay naninirahan sa lalawigan ng hindi bababa sa limang (5) taon
   4. Kung walang dugong Bulakenyo ay naninirahan sa Bulacan sa loob ng sampung (10) taon
 • Edad:
   1. Kabataang may 15 hanggang 30 taong gulang (ipinanganak ng taong 1993 o pataas)
   2. Hanggang 35 na taon para sa mga kategoryang Entreprenyur, Professional Worker, Skilled Worker at Government Employee
 • May natatanging kontribusyon o nakamit na tagumpay sang-ayon sa iba't ibang kategorya ng GKA, iba pang kwalipikasyon para sa mga sumusunod:
  1. Gintong Kabataang Manggagawa (Professional Worker)
   1. Nagtapos ng kolehiyo (4 na taon)
   2. Professional Licensure Exam Passer
   3. Kasalukuyang may trabaho sa linya ng propesyong pinagtapusan
  2. Gintong Kabataang Manggagawa (Skilled Worker)
   1. National Certification (NC) o Certificate of Competency (COC) holder mula sa TESDA sa anumang qualifications o nagtapos ng technical-vocational course
   2. Kasalukuyang may trabaho gamit ang kakayanang pangteknikal
  3. Gintong Kabataang Manggagawa (Government Employee)
   1. Kasalukuyang nagtatrabaho sa anumang tanggapan panglokal o nasyunal na may permanent status
  4. Sangguniang Kabataan Barangay Council
   1. May rekomendasyon mula sa SK President at Barangay Chairman
   2. Nakapagsumite ng CBYDP at ABYIP para sa taong 2023
  5. Sangguniang Kabataan Federation President
   1. Kasalukuyang nakaupo bilang tagapangulo ng LYDC ng kaniyang bayan/lungsod
   2. Nakapagsumite ng LYDP sakop ang taong 2023
  6. Gintong Kabataang Bayani
   1. May katangi-tanging nagawa na nagpapamalas ng kabayanihan o kadakilaan para sa kapwa kabataan o komunidad
   2. May nominasyon mula sa isang rehistradong organisasyon, samahan, simbahan o lokal na pamahalaan

*Ang mga dating Gintong Kabataan Awardee ay hindi na maaaring lumahok sa katulad na kategorya